KIN Helpt: kleine regionale ondernemers met de digitale uitdagingen als gevolg van COVID-19

COVID-19 heeft een enorme impact op de economie. Met name kleinere ondernemingen en startups, zonder online dienstverlening, staan voor een grote uitdaging. Veel van deze organisaties hebben hun manier van werken moeten aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’, door bijvoorbeeld vanuit huis te werken en meer telefonisch of via videobellen te doen.  Maar er is een verschil tussen werken vanuit huis of ook daadwerkelijk een nieuw online business model te introduceren, niet iedereen heeft hier de tijd, kennis of middelen voor. Zelfs nu het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven er niet meer is, zullen consumenten nog steeds voor een deel een voorkeur hebben voor online. Read English post.

Op hetzelfde moment staan studenten te springen om hun kennis en vaardigheden op een maatschappelijke relevante manier in te zetten. Deze studenten (oa information systems, digital innovatie) zijn op zoek naar een nieuwe baan of mogelijkheden voor een  vervolgopleiding die aansluiten bij hun interesses. Ze hebben waardevolle digital en projectmanagement skills en willen deze graag inzetten voor de maatschappij. 

Het KIN Center for Digital Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam, sluit aan bij een internationaal initiatief van Association for Information Systems, met het doel om kleinere lokale ondernemers te helpen met hun digitale uitdagingen door ze in contact te brengen met studenten. Kleine lokale ondernemers kunnen een verzoek indienen voor een project waar studenten op kunnen reageren. Ons doel is om een projecten binnen 4 weken afteronden, zodat we zo veel mogelijk ondernemers kunnen helpen. Al het werk zal op een verantwoorde manier gedaan worden en dit initiatief wordt kosteloos aangeboden.

Initiatieven waar je aan kunt denken zijn:

  • Het maken of aanpassen van een website
  • Het bouwen of updaten van een database
  • Het maken of aanpassen van een online winkel
  • Implementeren van online services voor personeel of klanten

Aanmelden als ondernemer

Project voorstellen voor lokale ondernemers kunnen gemaild worden naar kinhelps.sbe@vu.nl. Alle inkomende voorstellen worden bekeken door een comité van KIN. Geselecteerde voorstellen worden voorgelegd aan student die zich hebben aangemeld als vrijwilliger. Projecten die te ambitieus, onhaalbaar of niet van een type ondernemingen komen die door de crisis worden geraakt zullen worden afgewezen. Sommige projecten zullen te groot zijn of hebben we geen match met de studenten die zich hebben aangemeld.  In het voorstel staan in ieder geval de volgende zaken: naam, contactgegevens en een korte omschrijving van je onderneming en vraag die je hebt. 

Aanmelden als student

Studenten die mee willen doen kunnen hun interesse kenbaar maken door een email te sturen naar kinhelps.sbe@vu.nl met daarin een korte omschrijving waarom ze graag mee willen doen en welke skills bijdragen. Studenten kunnen ook zich ook aanmelden in groepen. We geloven erin dat dit initiatief een waarde heeft voor lokale ondernemers in en rond Amsterdam. Het kan ook studenten helpen om extra praktische ervaring op te doen in oplossen van uitdagingen van ondernemers. Zo dragen we als KIN en Vrije Universiteit als geheel een steentje bij aan onze Amsterdamse community.