Samenwerking VU in kenniscentrum big data Alkmaar

De Vrije Universiteit Amsterdam, gemeente Alkmaar en de Telefooncentrale lanceren op 1 oktober samen een kennis- en innovatiecentrum voor big data en data science in Alkmaar. Data Science Alkmaar staat onder supervisie van het Amsterdam Center for Business Analytics (ACBA), een multidisciplinair VU-onderzoeksinstituut. Het kenniscentrum is een unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs.

Big data is nauw gerelateerd aan ‘data science’, dat ‘datawetenschap’ betekent. Het is het vakgebied dat zich bezighoudt met de vraag hoe de alsmaar groeiende hoeveelheden data kunnen worden omgezet in bruikbare kennis. ACBA-directeur Frans Feldberg: “Big data maakt het mogelijk om datgene te ontdekken waarvan je niet weet dat je het niet weet. We kunnen nu namelijk grote hoeveelheden gedetailleerde gegevens analyseren met krachtige analysetools.”

De verwachtingen rond data science en big data zijn hooggespannen. Big data staat hoog op de managementagenda, zowel van bedrijven als overheden. Er wordt zelfs beweerd dat big data een nieuwe technologische revolutie is waarvan de invloed vergelijkbaar is met die van het internet. Het toepassingsgebied is bovendien zeer breed, variërend van vraagstukken in de gezondheidszorg, verkeers- en energieplanning, logistiek tot en met consumentenmarketing. Kortom: er is vrijwel geen beleidsdomein dat niet direct of indirect wordt beïnvloed door de inzichten die worden gecreëerd op basis van de grote hoeveelheden data die beschikbaar komen.

Volgens Feldberg past die maatschappelijke toepassing bij ACBA en de VU: “het kenniscentrum levert met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij van nu en morgen.”

Het kenniscentrum Data Science Alkmaar wordt op 1 oktober 2014, 12.30 uur, in De TelefoonCentrale geopend. Aanmelden kan bij Gert van Kleef: gvankleef@alkmaar.nl.

Source: http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2014/jul-sep/samenwerking-vu-in-kenniscentrum-big-data-alkmaar.asp