Recap: Workshop Business Model Canvas

Reading Time: 2 minutes

Samenwerken begint met samen denken

Een brainstormsessie, opgezet om de waarde van het fysieke fieldlab van Techport optimaal te benutten. Daar draaide het vorige week om in de businessmodel canvas workshop van Frans Feldberg en Fleur Deken. De VU werkt in een gezamenlijk project dat mede gesubsidieerd is door EFRO aan de ontwikkeling en groei van het Techport fieldlab. Met verschillende partijen, waaronder Tata Steel, Techport en Facta werd er nagedacht over mogelijke businessmodellen van het Techport fieldlab. Dit fieldlab is een gezamenlijk initatief van het bedrijfsleven en kennisinstellingen (waaronder de VU) waarin partners met elkaar samenwerken om de innovatiekracht in de regio te versterken. Belangrijk, want met het oog op de opening van het Techport fieldlab op 13 juni zijn de verwachtingen hoog en staan de partners in de startblokken om gebruik te maken van het fysieke fieldlab.

De sessie werd afgetrapt met de wetenschappelijke inzichten ten aanzien van het businessmodel canvas. Na een korte oefenronde met het invullen ervan, gingen de aanwezigen verder in groepen om na te denken over een businessmodel voor het fysieke fieldlab. Meerdere potentiele ideeën werden besproken en uiteindelijk werd hier een selectie van acht mogelijke toepassingen voor het fieldlab gemaakt. Na een stemronde, waar er geld op de verschillende ideeën werd ingezet, kwamen er drie ideeën uit die nu het meest tot de verbeelding spraken. Wel moet gezegd worden de overige ideeën ook niet verloren zullen gaan, maar mogelijk op een later moment toepassing kunnen hebben.

Ten einde van de sessie werd er besloten dat de drie geselecteerde ideeën in de komende periode verder door de partners uitgewerkt worden, om deze verder uit te diepen. Over de hele sessie heen was de sfeer erg positief en leek de creativiteit van de partners ook in overvloed aanwezig te zijn. Er wordt al uitgekeken naar een vervolgsessie.

Impressie van de workshop over het businessmodel canvas vanuit de VU

Auteur: Romano Audhoe